De Koninklijke Kring MARS & MERCURIUS vzw 

HISTORIEK

Op 23 januari 1926 werd de vzw "Groupement Industriel et Commercial des ex-Officiers" opgericht, die in de loop der jaren de 'Koninklijke Kring Mars & Mercurius' werd.

MARS symboliseert het militaire engagement, en MERCURIUS de roeping om te ondernemen en actief te zijn in het economische leven. De meeste leden, die officieren waren tijdens Wereldoorlog I, bekleedden leidinggevende functies, hadden zich omgeschoold tot bedrijfsleiders of oefenden vrije beroepen uit.

In 1927 telde de Kring al meer dan 200 leden. De belangrijkste motivatie van de leden bestond er - in deze moeilijke tijden - in elkaar professioneel te helpen, in overeenstemming met de waarden die ze verwierven tijdens hun dienst.

Vanaf het begin van de jaren dertig ontstonden lokale secties ('clubs'). Om statutaire redenen werd de oorspronkelijke Kring op 4 januari 1978 veranderd in 'Club Brabant'.

Vandaag telt de Kring ongeveer 800 leden, voornamelijk reserveofficieren en actieve officieren van de Krijgsmacht, en trekt de Kring steeds meer belangrijke persoonlijkheden uit de zakenwereld en de wereld van de nationale of internationale instellingen en de vrije beroepen aan.

DOEL

Bij de oprichting in 1926 stelden de oprichters een belangrijke doelstelling voorop: (de leden) alle gemak verzekeren bij de uitoefening van hunrespectieve beroepen.

In de loop der decennia werden nieuwe doelstellingen geformuleerd, zoals:

  • relaties van onderlinge steun en solidariteit ontwikkelen, voornamelijk op professioneel vlak;
  • het begrip, de tolerantie en de eenheid tussen de verschillende Gemeenschappen in België bevorderen;
  • de morele waarden, leadership en ondernemingszin propageren;
  • de Europese gedachte ondersteunen.
 

STRUCTUUR

De leden van de Kring zijn georganiseerd in 11 regionale Clubs: Antwerpen, Brabant, Brugge, Charleroi, Gent, Hasselt, Kempen, Luxembourg, Mons, Namur en Rheinland.

Het engagement en het enthousiasme van de leden staan al sinds de oprichting borg voor de vitaliteit en de reputatie van de Kring.

Op nationaal niveau wordt de Kring beheerd door een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van alle Clubs. De raad van bestuur stelt binnen zijn schoot een 'Bureau' aan dat belast is met het dagelijkse beheer.

INTERNATIONAAL

Na Wereldoorlog II werden overal in Europa kringen opgericht en ontwikkeld die dezelfde principes naleven.

Vandaag groepeert 'MARS & MERCURY - EUROPE' kringen van de volgende landen: Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland.