De Club Brabant

Sinds 1926

DOELSTELLINGEN & AMBITIES

De Club BRABANT kadert op zijn niveau in het project en de doelstellingen van de nationale Kring.

Onze Club wil vooral het volgende bevorderen:

- relaties van onderlinge steun en solidariteit ontwikkelen en onderhouden, vooral op professioneel vlak;

-het ontwikkelen van netwerken tussen haar leden en die van andere clubs.

ONZE LEDEN

Onze leden zijn officieren van de Krijgsmacht, kaderleden en leiders van privé- of overheidsbedrijven, evenals beoefenaars van vrije beroepen.

Ze stellen hun vaardigheden en ervaring, hun zakenrelaties en hun toewijding ten dienste van elkaar.

HET COMITE

Voorzitter:              Joseph Neyens

Vice-Voorzitter:      Pierre Jacquet            

Secrétaris :              Jean-Claude Peters           

Penningmeester:     Pol Briol

Lid :                         André Devacht

Lid :                          Françoise Jottard