De Club Brabant

Sinds 1926

DOELSTELLINGEN & AMBITIES

De Club BRABANT kadert op zijn niveau in het project en de doelstellingen van de nationale Kring.

Onze Club wil vooral het volgende bevorderen:

- relaties van onderlinge steun en solidariteit ontwikkelen en onderhouden, vooral op professioneel vlak;

- le développement de réseaux entre ses membres et ceux des autres clubs.

ONZE LEDEN

Onze leden zijn officieren van de Krijgsmacht, kaderleden en leiders van privé- of overheidsbedrijven, evenals beoefenaars van vrije beroepen.

Ze stellen hun vaardigheden en ervaring, hun zakenrelaties en hun toewijding ten dienste van elkaar. 

HET COMITE

Voorzitter:                Dany Van de Ven

Vice-Voorzitter:       Joseph  Neyens                  

Secretaris:                Georges Dejaeger         

Penningmeester:     Stéphane de Jamblinne

Lid :                           Philippe  Dumont

Lid :                           Françoise Jottard

Lid :                           Marc Georges