De Club Brabant
Sinds 1926

DOELSTELLINGEN & AMBITIES

De Club BRABANT kadert op zijn niveau in het project en de doelstellingen van de nationale Kring.

Onze Club wil vooral het volgende bevorderen:

- relaties van onderlinge steun en solidariteit ontwikkelen en onderhouden, vooral op professioneel vlak;

- le développement de réseaux entre ses membres et ceux des autres clubs.

ONZE LEDEN

Onze leden zijn officieren van de Krijgsmacht, kaderleden en leiders van privé- of overheidsbedrijven, evenals beoefenaars van vrije beroepen.

Ze stellen hun vaardigheden en ervaring, hun zakenrelaties en hun toewijding ten dienste van elkaar. 

HET COMITE

Voorzitter:                Serge STROOBANTS

Vice-Voorzitter:                        

Secretaris:                Eddy  GORAY         

Penningmeester:     Stéphane de JAMBLINNE

Lid(Leden):                Etienne LOUMAYE